Pages

04 January 2010

Free Market, Maribor-Style

Koliko je slovenački model tranzicije slab, možete i sami da se uverite ako uporedite podatke o strukturnim promenama u Sloveniji i ostalima državama istočne i srednje Europe. Videćete da nam je tržište rada najmanje fleksibilno u regiji, birokratske barijere su među najvećima, zbog monopola i niske inovativnosti konkurentnost je katastrofalna, porezi su među najvišima na svetu, penzijski i zdravstveni sistem pred raspadom... Dakle, ako vam je posle svih ovih fatalnih grešaka Slovenija uzor za vođenje ekonomske politike, onda ste stvarno neracionalna država.


kaže u intervjuu Blicu, profesor ekonomije na Univerzitetu u Mariboru, Rado Pezdir.

2 comments:

Brut said...

Dobro je da ovde neko razbije taj kult Jožea Mencingera i slovenačkog posebnog puta u kapitalizam, koji je na Balkanu jak skoro kao mit o švedskoj državi blagostanja. Sećam se kako se Dinkić klanjao Mencingerovom kultu, pa je čak bilo i predloga da bude glavni kreator srpske tranzicije. Odličan intervju!

harberger said...

I norveska drzava blagostanja. To je tek nemoguce objasniti da nepostoji.