Pages

03 December 2009

Niske kamate ili olakšani uslovi zaduživanja

Na sajtu Klivlendskog FED-a je objavljen kratak tekst u kojem se porede američko i kanadsko tržište nekretnina. Pošto je kanadsko tržište prošlo znatno bolje (vidi sliku), autor analizira uzroke sloma američkog tržišta - da li je do njega došlo usled preniskih kamatnih stopa ili usled olakšanih uslova zaduživanja (niži depozit i slično).Autor zaključuje:

Poređenje Kanade i SAD nam sugeriše da je politika niskih kamatrnih stopa u obe zemlje doprinela rastu tržišta nekretnina u periodu 2001. - 2006, ali i da je olakšavanje uslova za zaduživanje u SAD bio kritičan faktor u stvaranju uslova za slom tržišta.

No comments: