Pages

02 November 2009

Umetnost tlapnje

Baš kada sam pomislio da Mrkonjić i Dinkić nemaju ozbiljne konkurente kada je potrebno ispričati fantastičnu bajku građanima Srbije, pojavila se stara garda koja je pokazala da imamo još dobrih zidara Skadra na Bojani. Potpredsednik srpske vlade nam obećava da će za nekoliko godina prosečne penzije biti 50.000 dinara. Meni pada na pamet nekoliko načina kako je to moguće postići:
1. Lingvističkom reformom kojom reč "nekoliko" ima novo značenje ekvivalentno reči "desetak" ili još realnije "petnaestak".
2. Sprovođenjem ekspanzivne monetarne politike koje će za rezultat imati inflaciju od 25% na godišnjem nivou u narednih nekoliko godina.
3. Povećanjem doprinosa za penzije na barem 60%, ako se koristi optimistična stopa poreske evazije.
4. Ostavljenjem istog ministra zdravlja, što će zasigurno uticati na smanjenje broja penzionera (nije dovoljno da se samostalno primenjuje).
5. Neobičnom denominacijom starog za novi dinar.
6. Novom alokacijom budžetskih sredstava kojom bi sva sredstva iz budžeta išla u penzije.
7. Kombinacijom mera 1-6.

No comments: