Pages

14 October 2009

Zemlje i kompanije

Često se u kontekstu globalizacije kaže da multinacionalne korporacije postaju toliko velike da se to otrglo kontroli, a kao primer se navodi da je prihod nekih od najvećih kompanija veći od GDP-a mnogih zemalja. To je loše poređenje, jer je prihod kompanija njihov ukupan promet, dok GDP zemalja prikazuje samo dodatu vrednost. Ako hoćete da poredite iste veličine, sa GDP-om zemalja treba porediti samo profit kompanija. To je poređenje dodate vrednosti sa dodatom vrednošću.

Sada sam konačno naišao na jedno takvo poređenje, i evo kako izgleda. Najveća svetska kompanija po masi profita je Wall-Mart i ona se na listi zemalja po GDP-u nalazi na 44. mestu. To je jedno mesto iza Čilea, a ispred Češke i Pakistana. Tako izgleda realna slika ekonomske veličine kompanija i zemalja.

5 comments:

Vlada said...

Da li imaš link?

Slaviša Tasić said...

Nemam, iz knjige je.

Ali u suštini takvu listu nije teško napraviti ni sam iz wikipedije.

Andrej Đ. said...

Jel' znate kako je nastala fraza "banana republika"?

Naravno da je glupa svaka priča koja poredi mrtve brojke na papiru koje su bez ikakve veze sa onim što se zaista dešava, a to je i poređenje profita korporacije sa bruto domaćim proizvodom neke zemlje.

perica said...

Slaviša, sumnjivo mi je to tvoje poređenje zemalja i kompanija. Na Wikipediji recimo postoji list of countries by GDP. SVE zemlje imaju pozitivan GDP. Ako je kao što ti tvrdiš, GDP = profit, kako to da su SVE zemlje profitabilne!? Bar bi neke morale da budu gubitaši, one čiji je menadžment baš nekompetentan. Mislim da je stvar u tome da se neki troškovi ne uračunavaju u GDP, pa je zato uvek pozitivan. Znači GDP nije isto što i profit, a korporacije bi ipak morale da budu nešto bolje od zemalja.

Slaviša Tasić said...

Perice, jeste, nije vrlo dobro poređenje. Jedina sličnost je u tome što i profit i gdp pokazuju za koliko je uvećana vrednost. Ali ako gledaš na firmu baš kao na zemlju, tj. na zaposlene kao na stanovnike, onda i plate idu u njen gdp, pa je gdp više kao profit plus plate. To već nikad nije negativno. Možda je to bolje poređenje.