Pages

28 September 2009

Srbi nisu Kejnzijanci

Sajt B92 (odeljak Biz) sprovodi anketu sa pitanjem "Koje mere Vlade protiv efekata ekonomske krize će najviše pomoći privrednom oporavku Srbije?" Navedeno je sedam mera plus "nijedna neće pomoći". Raspored odgovora je sledeći (od oko 6.500 pristiglih odgovora):

1. Povećanje poreza i akciza 1%
2. Aranžman sa MMF-om 3%
3. Krediti za samozapošljavanje 4%
4. Krediti za privredu 7,5%
5. Ulaganje u infrastrukturu 13%
6. Smanjenje broja zaposlenih u upravi 17%
7. Nijedna neće pomoći 23%
8. Smanjenje troškova države 32,5%

Znači, 50% od onih koji čitaju sajt B92 i koji su kliknuli na ovu anketu veruju da su najbolje antikrizne mera "smanjenje troškova države" i "smanjenje broja zaposlenih u upravi". Naravno, tu je 23% ovih koji ne veruju da će bilo koja mera pomoći, a zbir onih koji veruju u pozitivne efekte subvencionisanih kredita i ulaganja u infrastrukturu (odgovori 3, 4 i 5) je svega 25%.

Nije loše, mada naravno ostaje otvoreno pitanje reprezentativnosti uzorka.

No comments: