Pages

03 April 2009

Odgovori slobode

Libertarijanski Klub Libek, o kome smo pisali ranije, je uradio poučan film Odgovori slobode o libertarijanizmu. Film su prikazali u LDP-u, pričali su o aktivnostima organizacije na Studiu B, a planiraju i prezentaciju na FPN-u. Njihov sajt je od danas i u preporučenim linkovima Tržišnog rešenja.

No comments: