Pages

04 April 2009

Balkanski špijun i demokratija

Mancur Olson je u sjajnoj knjizi "Logika kolektivne akcije" zaključio da dobro organizovana i zainteresovana manjina može u potpuno demokratskom sistemu da lako pobedi neorganizovanu, podeljenu i nedovoljno zainteresovanu većinu.

Dobar primer ovog nalaza je proglašavanje Balkanskog špijuna za najbolju komediju svih vremena na sajtu Internet Movie Data Base, vodećem filmskom sajtu.

Prilično je očigledno da su za Balkanskog špijuna glasali isključivo ljudi sa ovih prostora. Ono što iznenađuje je da su u svim ostalim kategorijama pobedili američki filmovi, odnosno iznenađuje to da nijedna druga etnička grupa nije uspela da progura neki svoj film.

Posle kažu da Srbi ne znaju da se organizuju!

1 comment:

Spider Jerusalem said...

Te IMDb liste nisu baš najsrećnije (kao i sve top liste)imajući u vidu da je za ulazak u top 50 u nekom žanru potrebno 1000 glasova. Tako trenutno Špijun ima prosečnu ocenu 8.8 od strane 1239 ljudi, a Dr. Strangelove ocenu 8.6 od strane 134,161 ocenjivača.

http://www.imdb.com/chart/comedy