Pages

06 February 2009

Podvojena ličnost

Milica Delević, šefica Kancelarije za pridruživanje Srbije EU, je prezentovala izveštaj u kojem se kaže da evropske integracije idu sporo jer Vlada, a naročito Narodna skupština, nisu dovoljno efikasne. Dobro, to nije ništa novo i nije neko iznenađenje. Iznenađenje je to što izveštaj kaže da je Ministarstvo nauke jedno od najneefikasnijih u ovom poslu. 

Da sam na mestu potpredsednika Vlade za evropske integracije, odmah bih pozvao ministra nauke i rekao mu da stvarno treba da se uozbilji i počne da radi svoj posao.

No comments: