Pages

09 February 2009

Nephodna je intervencija države

Ovaj pomalo smešan naslov stoji na B92. Vlada je izabrala stručni savet ekonomista da razmotri odgovor na krizu, a savet uzvraća sa "Neophodna je intervencija države". Može li neko da zamisli drugačiji ishod -- da vlada izabere savet, a da savet kaže da nikakva intervencija nije neophodna? Takav slučaj u istoriji nije zabeležen.

Kao što kaže ekonomista Mises, ekonomska profesija je proizvod intervencionizma i ovakvi odgovori su potpuno očekivani. Dok sa jedne strane ekonomisti u proseku bolje razumeju da tržište radi i kad se ne kontroliše, sa druge većina njih ima želju da tu makar malo nešto petlja, doteruje, ispravlja. Tako dobijamo klasu stručnjaka koja je za tržište u načelu, ali kad god je direktno umešana u stvar naprasno zavoli intervencionizam. Još kada neutralni stručni savet biraju političari, onda odgovor ovih ekonomista unapred znamo, neophodna je intervencija države. Jedino bi ih samoubilački instinkt naveo da kažu suprotno.

1 comment:

perica said...

Kad se čoveku jednom otvore oči, na svakih petnaest minuta mu pada mrak na oči.