Pages

18 February 2009

Japan

GDP Japana je u poslednjoj četvrtini 2008. opao za fantastičnih 12.7% na godišnjem nivou.

Japan je, osim decenijama ustaljenog intervencionizma, u poslednjoj deceniji i po vodio kejnzijanske politike podsticanja tražnje i sve što su postigli je stagnacija i porast javnog duga na čitavih 180% GDP-ja. Da je u Evropi, Japan se, za razliku od Slovenije ili Slovačke, ne bi kvalifikovao za prijem u evro zonu.

1 comment:

suki said...

to samo potvrdjuje da nesto nije u redu sa merenjem razvoja GDP indexom.