Pages

11 December 2008

Transparentnost

Već par godina se ovde žalimo na netransparentnost srpskog budžeta (ovde, ovde i ovde).

Međutim, pojedina ministarstva su ove godine zaista napravila pomak i mislim da je red da ih pohvalimo. Ovde se nalazi arhiva sa fajlovima koji čine budžet. Kada je otvorite, pored celog budžeta, tu se nalaze i finansijski planovi nekih ministarstava, koja polako prelaze na programski budžet, a to su ministarstva zdravlja, vera, trgovine i usluga, državne uprave i prosvete.

Naravno, lako je naći mane ovim finansijskim planovima, ali, sve jedno, mislim da bi bilo veoma dobro kada bi i sva ostala ministarstva morala da navedu sve programe koje sprovode, da za njih daju obrazloženje (ma koliko nesuvislo), kao i detaljnu strukturu troškova.

Pre par godina sam razgovarao sa čovekom u Ministarstvu trgovine koji je tada radio na nečemu što se zvalo "godišnje operativno planiranje" (a na osnovu čega treba da se napravi programski budžet). Rekao mi je "tek kad sam morao da izlistam sve šta radimo, koliko to košta i kakvi su efekti, shvatio sam da svake godine bacamo gomilu para".

1 comment:

Lazar Antonić said...

Da, svakako ih prvo treba pohvaliti.

Sada je red da mi malo prelistamo te papire i ukazemo na nelogicnosti.