Pages

18 November 2008

Selgin o free-banking-u

Russ Roberts na Econtalku razgovara sa jednim od najznačajnijih monetarnih teoretičara Austrijske škole Georgeom Selginom, o postojećoj krizi, o tome zašto je free banking sistem bolji od centralnog bankarstva, kako je slobodno bankarstvo funkcionisalo u Škotskoj, zašto stabilnost opšteg nivoa cena nije dobar indikator postojanja inflactornog uticaja cena na proizvodnju, kako bi se i bez usvajanja zlatnog standarda mogla ukinuti centralna banka danas itd. Jedan od, barem meni, najboljih intervjua do sada na Econalku.

No comments: