Pages

08 October 2008

Tuđe nećemo svoje ne damo!

Ekonomski institut kaže da Telekom ne treba privatizovati jer donosi profit, a Zastavu treba jer je gubitaš.

Ali Telekom je profitabilan samo zbog zakonskog monopola. I Zastava bi bila profitabilna da je potpuno zabranjeno uvoziti strane automobile. Posledično, država bi mogla da uvede zakonski monopol i u ostale sektore pa da akumulirani profit koristi za rešavanje socijalnih problema građana kao što je predloženo u tekstu. Ustvari jedino otvoreno pitanje je ko će da bude direktor UO Telekoma, Dana ili neki drugi stručnjak. Ovaj koncept mnogima zvuči genijalno, ali nažalost nije dao najbolje rezultate u prošlosti. Šta će Ekonomski institut sledeće predložiti, uvođenje barter trgovine?

1 comment:

Miloš Bošković said...

Slažem se - najprofitablniji, ali samo zato što nemaju konkurenciju... naravno, to ide na štetu građana, a političari u silnim upravnim odborima skidaju kajmak... sada još mogu da iskoriste i svetsku krizu kao izgovor da ga na treba prodavati...