Pages

02 October 2008

Linkovi

Roger Congleton, profesor sa George Masona, ima veoma jasno objašnjenje finansijske krize, uključujući hronologiju nastanka, uzroke i moguće posledice. Kriza je uslovljena osnivanjem državnih kompanija Freddie i Fannie, počinje podsticanjem subprime kredita od strane države, a kulminira kada privatni sektor preceni sigurnost obveznica baziranih na hipotekama Freddieja i Fannie. Ako čitate samo jedno objašnjenje krize, neka to bude ovaj Congletonov članak.

A za kraće objašnjenje krize i komentar predloženog i za sada neizglasanog Pauslonovog plana, preporučujem ovaj kratki članak Jeffa Mirona sa Harvarda.