Pages

21 August 2008

Neviđena glupost u inače solidnom tekstu

U novom The New York Times Magazineu je izašao tekst o ekonomskoj filozofiji Baracka Obame. Autor ga u nekoliko navrata naziva "Chicago School Democratom", zbog toga što je Obama 12 godina bio predavač na Čikaškom univerzitetu. Opšta ocena autora je da Obama nije toliki levičar koliko to na prvi pogled izgleda, možda i zato što se u Čikagu družio sa nekim ekonomistima.

Ali, jedna rečenica u tekstu je skandalozna. Obratite pažnju: "Ipak laissez-faire kapitalizam nije doneo sve što su njegovi zastupnici obećavali. Stvorio je velike budžetske deficite, najizraženiju nejednakost dohotka od 1920-ih i trenutnu finansijsku krizu." Hajde još i da prihvatim ovo za nejednakost i za finansijsku krizu, ali budžetski deficit? Kako je to kapitalizam zasnovan na slobodnom tržištu doveo do velikog budžetskog deficita? Potpuna glupost.

Ipak, ostatak teksta je dosta dobar i koga zanima čemu se može nadati od Obame, treba da ga pročita.

2 comments:

Slaviša Tasić said...

Da, čitao sam tekst, dobar je, ali ovu grešku imam utisak da namerno pravi. Priča o Reganu, onda kaže Regan=lesefer, Regan=deficit i onda tu provuče, znači, očigledno lesefer=deficit. Ipak je to NY Times.

stojan nenadovic said...

Regan je napravio budžetski deficit kroz koji se izrazio nekreditni novac koji je omogućio dalji razvoj Amerike. Nekreditni novac se svesno stvara kroz formulu koju sam ja dao, i tada nema inflacije, ili stihijski kroz budžetski deficit ili zaduživanjem države. U svakom slučaju, bez nekreditnog novca, nema napretka. To ekonomska nauka mora konačno da prizna.