Pages

04 June 2007

Ekonomski nacionalista (ali razuman)

Tako Boža Đelić (sve sa tekstom u zagradi) opisuje sebe u intervjuu (deo 1, deo 2) za Politiku. U tom smislu, tvrdi da NIS ne treba privatizovati za sada (samo prodati 25%), da JAT možda treba prodati, a da je Energoprojekt "u ovom trenutku pod velikim pritiskom onih koji bi da ga polome i rascepkaju kako bi što jeftinije došli do njegovih delova i od njih napravili skromne podizvođače" i dodaje "da bi država trebalo da odbrani jedan takav gigant koji ima potencijal da zaposli našu operativu i izvozi naše usluge."

1 comment:

mp said...

Bozine izjave mi je odavno tesko da citam. Poznato je da je Altis konsultant Energoprojektu i da je njihova brilijantna ideja koverzije akcija zavisnih preduzeca u akcije holdinga i sprovedena prosle godine. Naravno, ni reci o konfliktu interesa....verujem da su i ostala preduzeca spomenuta u tekstu u kakvom takvom ili barem potecijalnom kontaktu sa doticnom konsultantskom kucom.