Pages

15 February 2007

Foss i Klein

Pominjali smo ranije neke zanimljive ekonomske blogove.

Ovde je još jedan, koji vode ekonomisti Nikolai Foss i Peter Klein. Oni su ekonomisti koji se bave industrijskom organizacijom i pokušavaju da povežu teoriju austrijske škole sa ortodoksnom teorijom firme.

No comments: