Pages

26 April 2014

Velika debataYuval Levin na mom omiljenom kanalu, Uncommon Knowledge, predstavlja svoju knjigu The Great Debate koja ilustruje istoriju dva velika mislioca iz doba uspostavljanja SAD - Edmunda Burka i Tomasa Pejna. Ovaj video ilustruje osnovne tačka velike debate koju su ova dva mislioca vodila u periodu Američkog rata za nezavisnost i Francuske revolucije. Takođe, ilustrujući preko savremene debate o Obamacare Levin izvlači paralelu o dva sistema mišljenja, dva fundamentalno različita polazišta, gde su oba liberalna, ali dovoljno različita da su osnove današnjih progresivnih i konzervativnih pokreta. Veoma zanimljiv video i veoma zanimljiva istorijska priča.

3 comments:

Laza Nenad Lazarevic said...

Odličan intervju.

Mada nisu eksplicitno spomenuli da je, osim spora po pitanju onovremenih građanskih revolucija i njihovih posledica, između Berka i Pejna došlo do razmimoilaženja po pitanju ''društvenog ugovora''. Pejn je smatrao da svaka generacija ima pravo da stvori novi ugovor kojim se ostvaruju prioritetni ciljevi generacije koja ga sklapa dok je Berk u tome maltene video opasnost povratka u Hobsovo ''prirodno stanje''. Berk je otprilike bio zagovornik (ajde da to tako nazovem) 'večnog ugovora' koji bi važio za sve generacije društva/naroda, dok mu je na to Pejn trijumfalno ironično uzvratio da bi onda trebali da se vrate u vremena kada su britansko društvo uspostavljali i organizovali pljačkaši gusari koji su organizovali narod koji je odavno na ostrvu živeo u poluprirodnom stanju - pa i njih da uzmu u obzir kao ''predački uzor'', a sledeći crkcenu ili biblijsku tradiciju možemo da se vratimo i do (alegorijskog) Adamovog mita... i to (religija, pradavna tradicija) je najslabija tačka kod Berka a ujedno najbolje mesto u Pejnovoj argumentaciji. Mana Pejna je što je njegov liberalizam ''radikalan'' tj. negira bilo kakav uticaj iz prošlosti osim prirodnih prava (i to samo kao ontičko svojstvo). Po njemu bi svaka generacija trebala da ''ritualno'' ili stvarno saziva ustavnu skupštinu i da iznova izlazi iz poluprirodnog u prirodno-pravno društveno stanje (možda bi danas Pejn naveo Srbiju kao primer koji potkrepljuje njegovu hipotezu :). A kada se već poziva na ljudsku prirodu zaboravio je da doda i strašnu ali tačnu argumentaciju konzervativne struje - da ljudi žele da se njima vlada (na ovaj ili onaj način) i da revolucionarne vođe olako zloupotrebe tu ljudsku odliku obećavajući svetlu budućnost nakon čudesnih promena koje se obično pretvore samo u smenu vlasti/vladara (u kakvom se krvoproliću i teroru samo zavrišilo revolucionarno delanje Robespjera i ekipe, da i ne spominjemo primere iz 20. veka).

Kada sam prvi put čitao (pre 5-6 godina) i jednog i drugog bio sam odmah na strani Pejna. I danas mi je bliži ali sada mnogo više razumem Berka i prihvatam njegove argumente sa više razumevanje, a neke i kao neosporne.

Drugi deo intervjua ne bih komentarisao jer nisam dovoljno kompetentan za tu materiju. Imam mišljenje ali bazirano na nedovoljno informacija tako da ga ne bih iznosio. A bilo bi dobro kada bi neko ko dobro poznaje političko-ekonomske prilike u Americi ili bilo kojoj drugoj zemlji - kada bi ih propustio kroz prizmu ove debate a da i nama koji manje znamo bude jasno.

Vladimir said...

"Kada sam prvi put čitao (pre 5-6 godina) i jednog i drugog bio sam odmah na strani Pejna. I danas mi je bliži ali sada mnogo više razumem Berka i prihvatam njegove argumente sa više razumevanje, a neke i kao neosporne."

Kako starimo Berk nam postaje sve bliži. :)

Laza Nenad Lazarevic said...

@ Vladimir

Da, ima istine u tome... :) Ja, sa mojih 28 god., mogu da kažem da na mom primeru to važi samo delimično