Pages

12 December 2012

Štednja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Pre par dana je jedan moj Facebook prijatelj stavio link na članak iz New Yorkera u kojem se tvrdi da štednja ne funkcioniše. Praktično, teza je da su ekonomski rezultati u Ujedinjenom Kraljevstvu (koje navodno vodi politiku štednje) lošiji od rezultata u Americi, koja je vodila drugačiju, pretežno kejnzijansku politiku visokih defiicita.

Međutim, kada pogledate podatke, teško je da zaključite da su SAD i UK vodili različitu politiku. Na rečima je politika svakako bila drugačija, ali kada pogledate brojeve (učešće deficita u BDP po godinama), razlike teško da ima (podaci preuzeti sa sajta OECD-a):


Vi sada možete da tvrdite da je 1-2% razlike u godišnjem deficitu bitno, ali ako pogledate širu sliku, videćete da je razlika između UK i SAD trivijalna u odnosu na razliku sa drugim zemljama. Na sledećem grafikonu je prikazan kumulirani deficit u periodu 2008. - 2012. godina u tridesetak zemalja (isti izvor, SAD i UK obojeni u bordo).Sad, članak u New Yorkeru ni ne kaže da su deficiti u UK niski, već da je vlada oštro kresala javnu potrošnju, pa da da je to dovelo do recesije koja je dovela do deficita. Ali, tek to nije tačno. Evo podataka o javnoj potrošnji (u milijardama funti, izvor britansko Ministarstvo finansija). O kakvom smanjenju rashoda se govori, uopšte nije jasno.

Sve u svemu, možda štednja ne daje rezultate (u to ne mogu sada da ulazim), ali uzeti Ujedinjeno Kraljevstvo kao primer zemlje koja vodi politiku štednje je, blago rečeno, potpuno pogrešno.

23 comments:

MMiillaann said...

Najdžel Faraž stalno govori o tome. Kaže o kakvoj štednji ljudi govorite kad britanska Vlada pozajmljuje 126 milijardi funti godišnje. Što se tiče prebrzog rezanja javnih izdataka,stalno čujemo to u zadnje vreme uglavnom od mejnstrim ekonomista,a ja bih voleo da čujem na kojoj ekonomskoj teoriji se tvrdnja da brzo rezanje javne potrošnje dovodi do naglog pada ekonomske aktivnosti. Delimično sam ovo pitanje postavio i kao retoričko,jer mi se čini da je pozadina toga što mejnstrim ekonomija svaku ekonomsku aktivnost proisteklu iz oporezovanja definiše kao jednaku privatnoj ekonomskoj aktivnosti. Niko ne posmatra to kao dve strane jednačine,da bi se javna potrošnja realizovala,privatna se mora oporezovati.
Još jednom,uzrok svih uzroka je fiktivnost modernog novca,u ovakvom sistemu političari čuju samo ono što žele da čuju,do apsurda se dovode neke elementarne zdravo razumske stvari iz ekonomije,samo 'odaju nekad svojim zemljama a sad svetom i mašu parama kao da će im ih sam Bog Otac sa neba poslati da usreće birače(sad u eri globalizacije usrećuju i one koje ih ne biraju u stranim zemljama,humanizam zaista u sistemu fiat novca preživaljava turobne promene definicija). Zlato je novac,sve ostalo je dugoročno gledano zajebancija od novca

Speaker said...

Takozvana "austerity" je jedna od najvećih gebelsovskih laži socijalističko-etatističke pljačkaške mašinerije: ako bolje pogledate šta se stvarno dešava u većini zemalja koje sprovode "mere štednje", najveći deo tih mera se svodi, zamislite, ne na otpuštanje stotina hiljada suvišnih mastiljara, ne na privatizacije i prodaje državnog vlasništva (osim u Grčkoj, koja je doterala cara do duvara), ne na bilo kakvo ozbiljnije ukidanje ili barem smanjivanje sumanutih socijalnih "prava" i mandatornih zakonskih izdataka spojenih sa njima, već primarno na dizanje svih mogućih poreza i nameta, počev od PDV-a, preko korporatnih i ličnih poreza na prihod, sve do raznih taksi i akciza na alkohol, duvan, energente ili "luksuznu" robu. Time se, naravno, ništa pametno ne postiže, jer se na taj način ekonomija, prirodno, može samo da uguši (osim sive ekonomije koja cveta), pa su kejnzijanci i ostala slična gamad u tom smislu delimično u pravu kada ovakvu "štednju" kritikuju, samo, naravno, iz svih pogrešnih razloga... :)

Speaker said...

@MMiillaann
Milane, slažem se sa većinom vašeg posta, osim završne poente o zlatu: jesam, doduše, amater u ekonomiji, ali čini mi se da pristalice zlatnog standarda, među kojima se ističu rotbarditi, ronpolisti i ostali ekstremniji libertarijanci ne razumeju dovoljno sve probleme spojene sa njim, i da zbog opravdanog revolta protiv finasijske represije socijalističkih vlada i nasušne potrebe da se njihovo nekontrolisano rasipništvo na neki način sistemski ograniči, posežu za monetarnim rešenjem koje je u mnogim aspektima poprilično nefleksibilno (što se i empirijiski pokazalo) i sposobno da pod određenim okolnostima guši i oštećuje ekonomiju gotovo isto koliko i arčenje socijalističkih lopina. Meni se kao laiku čini da su, uz adekvatan nacionalni i internacionalni pravni okvir, slobodno bankarstvo i slobodna konkurencija valuta u smislu Hajekovih, Vajtovih ili Timberlejkovih ideja daleko perspektivnije i fleksibilnije monetarno rešenje od klasičnog zlatnog standarda, primerenije savremenom svetu i uslovima globalne liberalizacije i ekonomske ekspanzije (kriza socijalističkog modela na zapadu jeste značajan, ali ipak relativno lokalizovan fenomen, i uprkos njoj, nastavlja se globalna privredna ekspanzija uslovljena bezprecedentnim razvojem tehnologije i milijardama gladnim svega koje ekstremističke ideologije više ne sputavaju u ekonomskoj aktivnosti u meri u kojoj su to činile u tragičnom prošlom veku).

Jovan said...

Nije to stednja. Stednja je kad se uzdrzavate od trosenja vlastitog novca.

Kada se uzdrzavate od trosenja tudjeg novca to je nesto nenormalno, ludost.

Jedina prava brana prekomernoj drzavnoj potrosnji je razvlascivanje drzave od strane naroda, za pocetak ukidanje mogucnosti zaduzivanja drzave po bilo kom osnovu.

MMiillaann said...

Speaker,
Najpre ne mogu da govorim o ostalima koje navodite,ali bar za Hajeka mi se čini da on nikad nije odustao od ideje da je zlatni standard optimalni monetarni sistem,samo se posle bezmalo 4 decenije guranja Austrijanaca u stranu opredelio za nekakav kompromis koji se zvao konkurencija valuta... Drugo kako onda da se objasni ovo suludo soc-komunističko ponašanje političara celog sveta,kako to da niko ništa iz propasti komunizma nije naučio i kako to da u kapitalizmu sve robe i usluge treba da se slobodno nude i formiraju na tržištu,sem one najvažnije-novca... meni se čini da s obzirom da je novac polovina svake transakcije,zapravo najvažnije roba na slobodnom tržištu,ako država svojom nekom suludom politikom reši da npr nacionalizuje industriju šibica to neće imati ama baš nikakvog efekta na realnu ekonomiju,al se zato kreće od pretpostavke da je najvažnija roba po definiciji moneta na koju monopol ima država. Ako nekom Britancu ne valja funta,zašto bi bolji proizvod za njega bila neka robu koju nudi FED ili ECB il drugačije rečeno zašto tu robu ne bi bolje nudila neka renomirana svetska banka...
Ekonomske inicijative,koje države stvaraju svojim ekonomskim politikama,ponajpre fiskalnom i monetarnom,su najači način na koji država utiče na slobodno tržište,a ako je novac polovina svake transakcije to je definitivno ekonomski podsticaj koju svaki ekonomski agent ne može da izbegne,sve i da hoće-ergo najači uzrok ove sumanute opsednutosti političara latentnim komunizmom,od Islanda do Novog Zelanda,jasno je leži u monetarnom sistem i činjenici da su političari,gotovo svi instinktivno ne nekim razmišljanjem,shvatili da je novac roba koja se stvara od vazduha,a sa kojom možeš usrećiti toliko ljudi,da je ta njihova želja za popularnošću(nekad isključivo u granicama sopstvene država a sad globalno) prejaka da odoli njihovom rasipanju para i višedecenijskom stvaranju sistemskih javnih deficita. Kako drugačije da se objasni da je danas najpoštovaniji ekonomista,nobelovac Krugman ima teoriju da rešenje za sve leži u porezu od 91 posto i rušenju pa zidanju bilo čega ili napadu vanzemaljaca,ili da je prvi čovek FEDa(objektivno najmoćniji čovek na svetu) kaže kako bi sve rešio kad bi mu dali da tu robu za koju su ga zadužili da pravi-dolar,dali da izbacuje helikopterom...pameti gde si
Who watches the watchmen?

Speaker said...

@MMiillaann
Milane, sve što ste rekli stoji, ja jedino ne vidim zašto stvarati još jedno faktičko ograničenje i prinudu koja bi, doduše, bila nesravnjeno bolja od sadašnje situacije, ali nosi i razne vlastite probleme. Daleko od toga da podržavam sadašnju pljačku ili imam nešto protiv zlatnog standarda kao jedne od tržišnih alternativa za koje se ljudi mogu slobodno opredeliti, naprotiv, ali ne mislim da bi globalni povratak na slatni standard u smislu u kome je funkcionisao istorijski bio u potpunosti dobra stvar, iako bi, naravno, rešio glavni problem današnjice, divljanje političkih kriminalaca i arčenje tuđeg novca opljačkanog kroz mehanizme finansijske represije, pa bi u tom smislu, prirodno, bio mila majka za sadašnje stanje. Ekskluzivni zlatni standard međutim ima svoje probleme (zavisnost na intrinzično nepredvidljivoj proizvodnji zlata, njegove neravnomerno raspoređene zalihe, itd, itd), o kojima ja kao laik možda nisam najpozvaniji da govorim (to bi pre priličilo Slaviši ili nekom drugom "kućnom" ekspertu :) ), ali lično mislim da je najveći problem u suštini relativna nefleksibilnost novčane mase u takvom sistemu (što iz naše perspektive konstantnih žrtava inflacione etatističke pljačke, doduše, može izgledati kao blagodet :) ), koja u izvesnoj meri uvek guši ekspanzivnu ekonomiju, jer prilagođavanje cena koje ovu relativnu nefleksibilnost kompenzira, naravno, nikada nije tako glatko i automatsko kako se pristalice zlatnog standarda nadaju :))

Slaviša Tasić said...

"i kako to da u kapitalizmu sve robe i usluge treba da se slobodno nude i formiraju na tržištu,sem one najvažnije-novca..."


To i ja pitam vas pristalice zlatnog standarda. Kako ne vidite da nametanje zlatnog standarda jeste monopolizacija novca i centralno planiranje monetarnog sistema? A još kad uz to dodate regulaciju od 100% rezervi, nemoguće vas je razlikovati od ECB i bazelskog komiteta.

Vladimir said...

@Marko Paunović

Šta je beše odgovorio onaj lik iz Hong Konga na pitanje kako su postigli ekonomsko čudo? Da su, za početak, zabranili statistička istraživanja? :)

@Speaker
Baš sam juče gledao nekog idiota, socijalističkog poslanika u skupštini Francuske, kako objašnjava da država ne može da štedi zbog ljudi kao što je Žerar Deprdije, koji je, zamislite, pobegao u Belgiju, i zamislite još i ovo - ne želi da plaća hipertrofirani porez za bogate.
Speaker, Vi ste načitan čovek, deder mi recite koji mozgovi smišljaju porez za bogate, to jest kojom induktivno-deduktivnom metodom se došlo da zaključka da je milion evra ta magična granica?! Čemu onda služi procentni račun? Služi može biti za mučenje dece po školama...

MMiillaann said...

Slaviša,
Na stranu to što na pitanje odgovaraš pitanjem,ne nudeći odgovor(što ti je kao ozbiljnom naučnom radniku jasno da i nije neki argument),ali samo pitanje je neregularno postavljeno zato što ,,vi"(pristalice fiat novca i frakcinalnog bankarstva) imate klasičan monopol sile koji se primenjujete u svakoj državi gde se niti porez niti obične transakcije ne mogu plaćati sem u fiat novcu koji emituje ista ta država koja te primorava na porez i vršenje transakcija u toj fiat valuti.
Bazelski standardi su tekovina tog sistema a ne zlatnog standarda i ti to odlično znaš,a ja odlično pamtim da si ti(istom argumentacijom koju je koristio Milton Fridman) jasno više puta na blogu pisao kako je svima jasno da je ovakav monetarni sistem inherentno inflatoran(što je pljačka) ali da niste sigurni šta je rešenje(govorio si da je rešenje u manje inflatornoj valuti ali kako se dolazi do tog rešenja taj odgovor nemate).

Gledaj,valjda kao inženjer u pokušaju imam tendenciju da posmatram manje više sve sisteme po njihovom worst-case scenariju,ali zamislimo da neko danas hoće da sruši dolar(rezervnu svetsku valutu,koja čini 2/3 svetskih zaliha novca).Postoje li takvi ljudi i imaju li oni moć da tu valutu(bastion svetske privrede) sruše danas-odgovor je ne da postoje,ne da mogu nego ih ima na više mesta... Svi poverioci američkog Trezora koji drže njihove dužničke papire u većoj količini mogu to danas da urade-kineske ili japanske vlasti npr...ako oni sutra reše da svaki dolar koji oni imaju kao dug Amerike danas vredi npr 50 centi,njihova ponuda na tržištu bi stvorila toliko jak pritisak na dolar da bi svetska recesija bila neminovna(to s tvoje strane nekredibilni Piter Šif i priča predviđajući potencijalni kolaps tržišta obveznica). Kakva je to snaga najače svetske valute,kad je danas mogu srušiti par ljudi samo ako tako odluče.

Speaker,
Jedini argument koji pristalice fiat novca potežu,zašto metalni novac ne valja,je da postoji potencijalna opasnost da ponestane metalnog novca za transakcije koji ljudi realno mogu i žele da obave(ponuda novca mora biti potpuno elastična). Mada nisu nam nikad pričali da će toliko da izelastišu taj novac da će od njega na kraju želatin da naprave,ta enormna ponuda novca je i dvela do naglog rasta sirovina,a rast cena tih poljoprivrednih sirovina je i izazvao Arapsko proleće,šta valjali su im Gadafi i mubarak decenija i danas odjednom odlučili se za malo demokratije.
Vala posle svih ovih iskustava sa fiat novcem,koje države sistemski podrivaju deficitima,radije ću dati da o snazi valute koju štedima odlučuju rudari u rudnicima zlata nego Bernake.

MMiillaann said...

Vladimire,
Dozvoliću sebi da odgovorim na pitanje koje ste Speakeru postavili,nisam toliko načitan al ovde se radi o nekim ekonomskim teorijama,koje bi ti opet bolje objasnili profesionalni ekonomisti koji i mahom pišu ovaj blog,al poslužiću i ja za kvik ansver.
Teorija po kojoj smišljaju poreze(i druge soc-komunističke koncepte koje država sprovodi) zove se raspodela dohotka. Oni stave statistiku ispred sebe,primanja građana po prihodima(platni razredi) i kažu aha ovi bogati imaju baš mnogo-to nije dobro,moramo da im uzmemo više nego onima koji imaju manje. Bogati,naravno beže,jer im takav sistem ekonomskih podsticaja i ditkriaju poreske vlasti i onda se poteže za pravom demagogijom-ti ne voliš svoju zemlju,ti si izdajnik,sebičnjak i svi ostalim jakim ekonomskim konceptima na kojima grade te ekonomske(u ovom slučaju poresku) politike. Problem je sledeći,život(pa samim tim i ekonomska aktivnost koja je osnov da bi se živelo) je u suštini konvergentan proces(nečemu,nekoj tački uvek težiš,kad nju dostigneš zadaješ sebi neki drugi cilj,ekonomski ovde mislim a samim tim i životno) a ne ravnotežni proces kako danas mejnstrim ekonomija tvrdi,oni misle da sve što treba da urade je da nađu neku optimalnu ekonomsku politiku(monetarni,fiskalnu itd) i daće sistem sam sebe dovesti u ravnotežu,posle čega će svi živeti,do kraja sveta,srećno i zadovoljno,nestaće siromaštva i sva beda ovog sveta. Nesreća u njihovom razmišljanju je što ljudi nisu roboti,da ih možeš optimizovati i usrednjiti kako god hoćeš,nismo svi isti neko radi manje a neko više plaćene poslove,ne možemo svi isto ni približno da budemo plaćeni(isti dohodak da imamo). Npr na Kubi čistač ulica ima 5 dolara platu a neurohirurzi 6 dolara. na stranu nečije znanje,ali jel se mogu odgovornosti čistača ulica i nekog ko čeprka ljudima po glavi,platežno razlikovati za 20 posto,odgovor ćeš naći u ekonomskom standardu ljudi koji žive na Kubi.

Slaviša Tasić said...

"Na stranu to što na pitanje odgovaraš pitanjem,ne nudeći odgovor"

Uopšte ne odgovaram na bilo koje pitanje, čak i ne vidim gde si postavio pitanje.

Ja nisam pristalica fiat novca, a nisam ni tema ovde. Samo sam rekao da je uvođenje zlatnog standarda vid centralnog planiranja. Da bi uveo zlatni standard potrebna ti je država i policija koja pazi da neko slučajno ne trguje u srebru ili papirnim novčanicama. Isto važi i za uvođenje 100% bankarstva. Da bi to uveo treba ti Agencija za nadzor rezervi banaka. Neko ko će da pazi da slučajno dve strane u dobrovoljnoj transakciji ne daju jedna drugoj kredite po frakcionalnom sistemu, inspektori koji će da upadaju u banke da im proveravaju rezerve.

Ne tražim ja da se odreknete zlatnog standarda ili frakcionalnog bankarstva, imaju te ideje prednosti. Samo ne možete da mi prodajete maglu da su to nekakva tržišna rešenja. Kad bi lepo priznali "da, ja sam za regulaciju koja zabranjuje frakciono bankarstvo", i "ja sam za državno planiranje monetarnog sistema ako taj plan podrazumeva zlatni novac", ostavio bih vas na miru.

MMiillaann said...

Pitanje koje sam postavio je ono koje si citirao,na koje si odgovorio pitanjem. Naravno,ništa lično,nismo ovde ni ja ni ti predmet debate,prosto zastupnici nekih stavova.

Koliko znam iz monetarne istorije,metalni novac je spontano pre više hiljada godina sam zaslužio taj status,i bakar i srebro i zlato,fiat novac je taj kome je trebao da bude silom uveden. Takođe čak i kad su se pojavile papirne novčanice,poput dolara ili franka,one su samo bile denominacije metala koje si imao prava da dobiješ na osnovu tih papira,čak i uvođenje npr švajcarskog franka je bilo samo sređivanje tržišta gde su sve privatno izdane monete bile denominovane u metalu,tj standardizacija,isto je važilo i za dolar. E sad pitanje srebro ili zlato je malo drugačije,srebro niko nije ukinuo prosto je izgubilo važnu monetarnu osobinu metala a to je retkost,isto kao i bakar,daću primer godišnja proizvodnja srebra je otprilike 5 milijardi unci,koliko je ukupna količina zlata ikad iskopana i prerađena toko čitave istorije rudarstva,e sad samo taj podatak mi govori kolike šanse na tržištu ima srebro pored zlata da bude moneta.
Niko ne poteže argumente u korist zlatnog standarda kao sistema koji treba biti nametnut silom,al jedan moderan primer je jako ilustrativan a to je zimbabve...posledica hiperinflacije,plus izolacija od ostatka sveta,je dovela do toga da se većina roba i usluga tamo razmenjuje u zlatu. E sad imali smo i mi i izolaciju i hiperinflaciju i moneta je bila nemačka marka a ne zlato,neko će sa pravom reći,ali razlog tome je što smo mi i pored izolacije imali ponudu tih maraka spolja a one su nam omogućavale da većinu stvari koje u zemlji nemamu kupimo tom valutom,Zimabve je izolovan od celog sveta...
Što se tiče frakcionalnog bankarstva,mislim da je očigledno da je taj sistem inherentno inflatoran,sam po sebi povećava ponudu samog novca,nevezano za to dal si ti u pravu kad kažeš da je taj sistem star koliko i banke ili Ivan kad ga naziva pojavom modernog doba. Sila il nesila,čini mi se da ako je inflacija uvek i svuda problem,onda je i frakcionalno bankarstvo problem. Samo zamisli da krene juriš na banke a da nema centralne banke,koliko bi takve banke opstale dugo,da centralna banka ne može bukvalno da izmisli likvidnost novca na tržitu kad hoće

Slaviša Tasić said...

"E sad pitanje srebro ili zlato je malo drugačije,srebro niko nije ukinuo prosto je izgubilo važnu monetarnu osobinu metala a to je retkost"

Već sam ti jednom ovde odgovarao da to nije tačno. Srebro je bilo dominantan novac i nije izgubilo nikakve osobine nego su države uvele zlato umesto srebra. Ponekad slučajno (uvođenjem zvaničnog kursa srebro:zlato koji je favorizovao zlato kao novac), ponekad namerno. U oba slučaja, zlatni standard je najvećim delom bio državna tvorevina.

"Što se tiče frakcionalnog bankarstva,mislim da je očigledno da je taj sistem inherentno inflatoran,sam po sebi povećava ponudu samog novca"

Ni ovo činjenično nije tačno. FB ne stvara inflaciju i ne povećava ponudu novca. (Za vreme zlatnog standarda takođe je postojalo frakciono bankarstvo.)

Šta god da su ti izvori o ovim stvarima sve ovo ti je vrlo pogrešno. Ne kao stvar mišljenja i procene, nego činjenično pogrešno.

charlie said...

MMiillaann said...

Niko ne poteže argumente u korist zlatnog standarda kao sistema koji treba biti nametnut silom,al jedan moderan primer je jako ilustrativan a to je zimbabve...posledica hiperinflacije,plus izolacija od ostatka sveta,je dovela do toga da se većina roba i usluga tamo razmenjuje u zlatu.


O dakle tebi ta informacija o Zimbabveju? Tamo se roba i usluga ne razmenjuje u zlatu jer imaju sada više "nacionalnih" valuta (multiple currency system) i zato imaju i najnižu inflaciju u regionu: http://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-18030-article-zimbabwe+has+the+lowest+inflation+rate+in+the+region+-+report.html

Speaker said...

@Vladimir
Vladimire, hvala na komplimentu, nisam siguran koliko sam još uvek načitan, pošto poslednjih petnaestak godina, oko 70% mog čitanja (koje, doduše, nije baš zanemarljivo, jer mi je to jedan od glavnih hobija, a, hvala bogu, kao vlastiti poslodavac mogu još uvek da bolje raspoređujem vreme od većine ljudi :) ) otpada na naučnu literaturu ili SciFi, što, doduše, širi neke druge vidike, ali poznavanju ljudske prirode sasvim sigurno ne doprinosi koliko Prust ili Dostojevski, :)) ali, u tom duhu, ako me pitate kakav mozak to može da smisli, mogu kao jedan od mogućih odgovora da predložim Donovanov mozak :))))

Speaker said...

@MMiillaann
Milane, mislim da vam je Slaviša odgovorio umesto mene mnogo bolje nego što bih ja to mogao da formulišem, a ja se sa njim, kada su u pitanju free banking i slobodna konkurencija valuta, slažem gotovo u potpunosti, osim što ja, izgleda, za razliku od njega (mada nisam siguran, formulacija je dvosmislena, pošto ne govori o sebi, već o pristalicama zlatnog standarda :) ), mislim da su država, policija (iako možda privatna i tržišno organizovana :) ), sudstvo i vojska potrebni u svakom slučaju, da naprave bezbedan okvir za transakcije privatnih subjekata, obezbede izvršavanje njihovih ugovora, arbitriraju u slučajevima spora, i rade još par stvari za koje ja lično ne verujem da bi mogle da u realnom, darvinističkom svetu funkcionišu bez njih :))

MMiillaann said...

Čarli,
http://www.youtube.com/watch?v=7ubJp6rmUYM

ne znam odakle ti taj podatak za inflaciju,ali mi se čini da bi prosečan Zimabveanac puko od muke kad bi čuo ovo što si izjavio.

Slaviša,
Ovo za srebro nisi u pravu,srebro jeste tokom većeg dela istorije bilo više novac za siromašnije slojeve,mada bi pre rekao da je bakar imao tu veću ulogu od srebra,kada je u 19 veku papirni novac sa metalnom podlogom postao dominantan u razmeni zlato je dobilo tržišnu utakmicu koju su posle prevashodno britanska i američka vlada samo institucionalizovale. Ako se krenulo od dolara kao srebrnog novca sa odnosom 11:1 sa zlatom pa vremenom spuštali do 15:1(danas je cca 50:1) nije mi jasno kako ti nije jasno da je srebro izgubilo retkost.Kako su to države favorizovale zlato a ono dobijalo na vrednosti,to je antilogika(čak i da si u pravu za 19 il početak 20og veka,današnji odnos srebro zlato te negira).

charlie said...

@MMiillaann:

Pitaš me odakle meni podatak o inflaciji. Pa da li si uopče pogledao link kojog sam ti dao? A ako imaš ti bolje informacije oko inflacije onda ga podeli sa nama;)
A kod videa pogledaj kada je bio bačen gore na utube;) Inače tek sa 2009 su počeli sa multi currecy sistemom...

Slaviša Tasić said...

Vidi pod Isak Njutn za UK i pod Crime of 1873 za SAD kako su drzave prakticno uvele zlato i izbacile srebro.

MMiillaann said...

Čarli,
Pogledao sam tvoj link,priznajem da sam pogrešio oko datuma ovog videa koji sam postova...samo što se u njemu citira neki zvaničnik nacionalne trgovačke komore Zimbabvea. I Milošević je pričao sve i svašta kako za tako i posle hiperinflacije. Ljudi trguju fiat valutama u Zimbaveu jer sa njima mogu da kupe robe i usluge spolja koje ne mogu za zlato.Poenta je u da je u Zimbabveu zlato u trenutku hermetičke zatvorenosti postalo valute,ljudi su na slobodnom tržištu tako odlučili. Vidim da je EU ušla u neki aranžman sa njima pa im malo olakšala situaciju ubacivanjem novca spolja,al to ne znači da je taj multi currency sistem spontano nastao na tržištu.
Ta niska infacija o kojoj oni govore nije njihova inflacija,već infacija valuta koje se koriste,ne određuju je oni već je spolja određena.

Slaviša,
Što se tiče Coinage act 1873 bar Wikipedija je potvrdila sve što sam rekao. Jeste USA demonetizovala srebro al ga je opet monetizovala pod pritiskom rudarske industrije(Bland–Allison Act i Sherman Silver Purchase Act) i to čak kupujući ga duplo skuplje od tržišne vrednost(al su favorizovali zlato,ubiše se od favorizacije).

Što se tiče Njutna,bar njegova stranica na Wikipediji tvrdi da si ti u pravu tj da je on kao Master of the Mint de facto favorizovao zlato u odnosu na srebro,al bez daljeg objašnjenja koji je to odnos favorizovao zlato.
Zanimljivo je da nikad niko,dal milom il silom,nije menjao zlatni standard za srebrni,već isključivo obrnuto. Evo npr na Wikipediji piše da su Kina i Hong Kong zadnji zamenili srebrni standard zlatnim...to ti ništa ne govori?
Takođe ova teorija koja kaže da loš novac istiskuje dobar(Grešamov zakon ispravi me ako grešim) nije ništa drugo nego teorija da slobodno tržište uvek pobeđuje,oni su iznosili srebro jer su preko granice dobijali više roba i usluga za istu količinu srebra,ali su ipak izvozili robu za zlato(da su mislili da je zlato dugoročno precenjeno oni bi tražili srebro,a ne zlato da sa njim kupe manje srebra u UK nego što mogu van granica). Još jednom isti podatak koji sve govori,godišnje se srebra proizvede koliko zlata za 6+ hiljada godina koliko je do sad iskopano. Ko hoće da shvati sve je jasno ko na dlanu samo iz ovog podatka,ko je imao ikakvog dodira sa ikakvim tržištem ičega shvata kako tolika ponuda jedne robe utiče na relativan odnos cene sa drugom robom.

Slaviša Tasić said...

"Što se tiče Coinage act 1873 bar Wikipedija je potvrdila sve što sam rekao. Jeste USA demonetizovala srebro al ga je opet monetizovala pod pritiskom rudarske industrije(Bland–Allison Act i Sherman Silver Purchase Act) i to čak kupujući ga duplo skuplje od tržišne vrednost(al su favorizovali zlato,ubiše se od favorizacije)."

To nije tačno, ti drugi aktovi posle nisu imali nikakvog efekta i USA su imale zlatni standard sve do FDR-a. Država uvela država ukinula.

"Evo npr na Wikipediji piše da su Kina i Hong Kong zadnji zamenili srebrni standard zlatnim...to ti ništa ne govori? ...
Još jednom isti podatak koji sve govori,godišnje se srebra proizvede koliko zlata za 6+ hiljada godina koliko je do sad iskopano.."

Ti uporno dokazuješ da je zlato bolje od srebra. Mene to ne interesuje, to niti osporavam niti potvrđujem, već kažem da je uvođenje zlatnog standarda vid centralnog planiranja. Zato što je komitet odlučio da je zlato najbolje, uvodiš zlatni standard. Možda je komitet u pravu, ali to je i dalje centralno planiranje, monopolsko nametanje monetarnog sistema.

Alternativa je slobodno bankarstvo pa neka trguje ko čime hoće. Da li će u tom slučaju zlato dominirati -- moguće, ali nemamo dokaza da unapred tvrdimo da hoće. Istorijski nije dominiralo osim uz državne dekrete, a i danas je legalno cene izražavati u zlatu ili kreditirati sa zlatnom klauzulom pa to niko ne radi.

MMiillaann said...

Slaviša,
Ok,samo opet ponavljam ono što sam koji komentar ranije ponovio,nije ovo legitimno pitanje za pristalice zlatnog standarda,nego za one koji vode ove sulude sisteme fiat novca,monopolom sile. Ne ulazeći kao što kažeš u argumente za ili protiv,ali nije ni tvoja konstatacija da je trgovina u zlatu sad moguća tačna. Uzeću jedan banalan primer koji je očigledan,npr da neko u nekoj EU zemlji plaća robu široke potrošnje u zlatu,pa njemu se PDV naplaćuje onda u tom istom zlatu,to je transakcioni porez,pa šta on treba sad lud da bude pa da dozvoli da mu 20+ posto svake transakcije uzme neki centralni planer koji kaže ovo je legitimna fiskalna politika i u fiat i u zlatnom sistemu. Nije to baš tako jednostavno pitanje.
Drugo,ako je to tako banalna stvar(možeš plaćati i u zvanočnoj valuti a možeš i kako hoćeš) onda je pravo pitanje ekonomistima,pa što se toliku nauku i izmislili onda oko novca. Nije niti zlatni standard niti ovaj sadašnji sistem,jednostavna igra u kojoj učestvuješ kako hoćeš. U pitanju su ozbiljne socijalne institucije,koje bar sad,primoravaju sve učesnike da se ponašaju shodno propisima i reperkusije su nesagledive za sve. Ono što sam želeo da zaključim ovim je,a što sam već spominjao,jeste da je ovaj fiat sistem uzrok ovim silnim ludostima političara celog sveta,centralnim planiranjima svega i svačega,rasipanju para na gluposti...itd,itd...jel svo ovo ludilo ima jedan koren,nemoguće je da se svi političari u svim zemljama,svim političkim sistemima,svuda ponašaju po istom obrascu,a da je uzrok tog ponašanja dvojak. Sam si bar jednom a možda i više puta spomenuo da je pre 100 i više godina državni udeo u ekonomiji bio mnogo manji nego sad,pa jel to bilo u zlatnom standardu ili fiat novcu. Sad neko može da kaže kako je još ranije države u ekonomiji bilo još manje,to je tačno,ali je isto tako tačno da je u takvim državama moglo dosta njih il da vam silom otme šta hoće il da vas ubije na licu mesta,tj to nisu bile ozbiljne države.

MMiillaann said...

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=18&nav_id=670094