Pages

30 July 2012

Libor, ponovo

Još nešto o manipulaciji Liborom. Da sumiram prethodni post o tome -- kamatne stope fundamentalno određuje tržište, celokupna ponuda i celokupna tražnja; zatim njima manipulišu centralne banke; i na kraju privatne banke kao Barclays mogu ove stope pomeriti gore ili dole samo vrlo marginalno, najviše za par promila mada ni to nije sigurno.

Međutim, na koju stranu ih pomeraju? Iz halabuke koja se povodom ove afere protiv velikih banaka -- čiji, inače, simpatizer nisam, jer se tu već odavno više radi o javno-privatnim partnerstvima nego o privatnom tržišnom biznisu -- može se steći utisak kao da su banke manipulacijama sistematski pljačkale dužnike. 

Međutim, u daljem razvoju događaja kad je afera jednom otvorena (i naduvana iznad svakih proporcija), vidimo ovakve stvari -- neke druge banke sada tuže Barclays zbog manipulacija Libora naniže

Kada se razmisli o procesu definisanja Libora, jasno je da banke koje ga definišu imaju svaki motiv da Libor guraju naniže a ne naviše. Libor se formira na osnovu procena banaka po kojoj kamati navodno mogu dobiti novac u toku tog dana. Kamatna stopa po kojoj dobijate novac je signal vaše sigurnosti, merilo poverenja koje drugi imaju u vas. Ako ste u problemu, poslednje što hoćete da uradite je da na sastanku sa ostalih najvećim bankama to priznate. Zato svaka banka ima motiv da kamatnu stopu po kojoj je navodno u mogućnosti da pozajmljuje prikaže što nižom. To je uvek slučaj, ali je posebno tako u periodima finansijskih kriza.

Na ovo su ukazivala razna svedočenja koja su u međuvremenu isplivala, a sada i tužbe za obeštećenje zajmodavaca. U okvirima u kojima je Libor uopšte mogao biti manipulisan, on je manipulisan nadole. U korist dužnika, na štetu kreditora. 

3 comments:

elCoyote said...

Koliko je nekoliko promila od 800.000.000.000.000,00 $ ???

Slaviša Tasić said...

A na koliko ljudi se onda deli ta suma?

elCoyote said...

1% of the 1% :)