Pages

23 October 2011

Rimejk razbijenog prozora

Alen Grinspen je dao novu ideju za obradu stare priče.

2 comments:

Anonymous said...

Zar nisu jednostavni ekonomski kocepti,poput ekonomije mas požara u praksi uvek davali rezultate :-)

Ivan said...

Koja glupost, te kuće imaju svoju vrednost koja bi nestala radi veštačkog podizanja cena nekretnina.