Pages

17 January 2011

Zanimljiva advocacy kampanja rumunskog civilnog sektora

Pre desetak dana je do nas stigla zanimljiva vest iz Rumunije:

Besne veštice koriste mačije fekalije i mrtve pse kako bi bacile čini na predsednika i vladu koji ih primoravaju da plate poreze. Na oku poreznika su i proroci, koji su trebali da vide šta im se sprema.

No comments: