Pages

06 January 2011

Spontana akcija

Putnici su opet spasili avion (iako ovaj napadač nije ni imao pravu bombu). To se sada već nekoliko puta dogodilo posle napada al-Kaide.
Jedini razlog zašto je napad 11. septembra uspeo je što putnici u avionu nisu mogli pretpostaviti da se radi o samoubicama, već su mislili da će ovi da se spuste na aerodrom i traže otkup. Sada to više nije slučaj i zato bilo koji terorista u punom avionu nema skoro nikakve šanse da uspe. To sve čini još manje smislenim stroge aerodromske kontrole (posebno su u Americi one prešle granicu apsurda, ljude skeniraju rentgenom pri ukrcavanju.)

No comments: