Pages

12 October 2010

Javni dug u svetu

Slika je sa jako lepog interaktivnog sajta Economista sa podacima o zaduženosti zemalja.

Najbogatije zemlje su istovremeno i najviše u crvenom, ali to ne znači da uzročnost vodi od većeg duga ka većem bogatstvu. Japan, SAD i EU su najzaduženije zato što najlakše mogu da se zaduže. Vlade se danas po tom pitanju ne razlikuju mnogo, izgleda da svako pokušava da pozajmi sve što može, sve dok im neko to daje po pristojnim kamatama. Pravo ograničenje je od strane poverioca, Japanu se toleriše dug od 200% GDP-a, kod Srbije je i 40% kritično.

6 comments:

jovanović said...

Živo me zanima kome te silne države, i silni građani širom (i prvog i trećeg) sveta duguju tolike pare ? Ko su poverioci ? Fizička lica ? Koliko njih ?
Ustvari, da li uopšte postoje poverioci za sve te dugove ?

Slaviša Tasić said...

Banke, investicioni fondovi, fizička lica, druge države, MMF i Svetska banka... Ovo su podaci samo o državnom dugu, ne o privatnom.

jovanović said...

Banke ? Zar one pozajmljuju svoj novac ?
Države ? Ja sam na osnovu ove slike zaključio da sve one duguju, manje ili više. I da ukupno duguju cca 40E12$.
Da li sa tvog linka mogu da zaključim da sve države na svetu ukupno (posle lomljenja svih dugova) duguju svim ostalim finansijskim subjektima na svetu 40E12$ ?
I da skoro sve te pare duguju MMFu, Svetskoj banci i investicionim fondovima ?

Slaviša Tasić said...

Kad ljudi štede u banci banka te pare ulaže negde, nešto ide u kredite nešto ide u državne obveznice (dug) raznih zemalja. Svako vlasništvo se može pratiti sve do nivoa pojedinca, finansijske institucije nemaju "svoj novac", ali one se vode kao direktni poverioci zaduženih zemalja.

Države mogu biti vlasnici nečijeg duga iako su i same zadužene, a ovo prikazuje samo dugove, ne neto pozicije. Na primer Kina ima svoj dug prema poveriocima, ali je istovremeno vlasnik američkog duga, što čuva kao devizne rezerve. Na slici je prikazan samo kineski dug, iako ona sa druge strane ima i rezerve koje su i veće od toga. Tako je i sa ostalim zemljama, ovo su njihovi dugovi a ne neto pozicije. Zato izgleda kao da su sve zadužene, ali ustvari deo toga duguju jedna drugoj.

Vlada said...

@ jovanovic

I mene zanima kome ovi naši duguju tolike pare???

jovanović said...

ovo prikazuje samo dugove, ne neto pozicije

Sad mi je lakše :). Mada onda ne vidim da ova informacija ima baš neku vrednost.
A u javnosti se toliko mnogo više pominje da je neko dužnik nego da je neko poverilac, da mi stvarno već odavno nije jasno čije su sve te pare.
Ali, u pravu si, Daleki Istok bi mogao da bude zadovoljavajući odgovor. Oni nešto i proizvode.