Pages

16 October 2010

Club von Neumann

Postoje dve vrste ljudi na svetu -- John von Neumann i mi ostali.
Tako je jedan austrijski fizičar opisao univerzalnog genija i tvorca teorije igara Johna von Neumanna.

Sada su dva naša redovna komentatora započela novi tržišno ekonomski blog i nazvala ga po Neumannu. Početak obećava.

No comments: