Pages

17 September 2010

Steve Pejovich o EU

Crna Gora kao mala država ima više šansi ukoliko ostane van Evropske Unije. Korist je veća od troškova, a i Crna Gora je suviše mala da bi zavisila od velikih država koje bi mimo njene volje donosile važne odluke


kaže Steve Pejovich u svom predavanju na Univerzitetu Donja Podgorica, u Crnoj Gori.
Link ovde.

7 comments:

tiki said...

Sve što je rekao za CG.. važi i za Srbiju . stvarati liberalnu , pravnu , i minimalnu državu. Makar Stevi Pejoviću platilči da je izmisli

fg said...
This comment has been removed by the author.
fg said...

Stiv uzima u obzir samo ono negativno sto donosi EU integracija.

Inace, kritika politike EU je smislenija kada ona dolazi od Evropljana nego od stranaca!

Jan said...

Kojih stranaca, Srbi niste Evropljani?

fg said...

Za sada smo stranci jer nemamo nacin da uticemo na organizaciju EU iznutra!

p.s. A realno nismo Evropljani od '45.god.!

Brut said...

@fg,

Stiv Pejović možda ne zna kako to izgleda iz naše žablje perspektive, ali ako ne zna za gore, možda zna za bolje? Ne verujem da su Evropljani, samim tim što su Evropljeni, više kvalifikovani da sude o Evropi. Možda je još pre obrnuto. Uglavnom, mislim da ti ova diskvalifikacija nije na mestu.

@Jan,

Stiv Pejović je pre 50 godina zbog šikane komunista emigrirao iz Srbije u USA, gde je ostvario briljantnu univerzitetsku karijeru i popeo se u sam vrh ekonomske nauke - čak je na listi 1000 najcitiranijih ekonomista ikad. Nešto o njegovom radu imaš ovde: http://econweb.tamu.edu/CVs/Pejovich.pdf

Zato, kada ga je fg nazvao "strancem", verovatno je mislio na to da je njegova kritika EU pre "američka" kritika, nego srpska/crnogorska.

Brut said...

"Za sada smo stranci jer nemamo nacin da uticemo na organizaciju EU iznutra!"

Nećemo imati ni kad i ako uđemo. Ne znam kako ti zamišljaš EU, ali ja je vidim samo kao političko otelovljenje nemačko-francuskih političkih ambicija. (Šta tamo traže Englezi i ostali, nemam pojma.) Kada ti interesi budu ugroženi iznutra, recimo povećanim pritiskom Engleske ili istočno-evropskih zemalja, ta birokratska tamnica slobodnih evropskih nacija, raspašće se kao da je nikad nije ni bilo. Ja bih nekako nemačku knutu još i mogao da podnesem, ali francusku ne mogu. Onog dana kad i ako postanemo članica EU, prvi ću da emigriram, negde u Južnu Ameriku.