Pages

28 July 2010

Govor mržnje

Vrlo zanimljiv esej danskog profesora u National Reviewu o cenzuri govora mržnje. Posebno je interesantan deo o korenima ovog koncepta koji ide otprilike ovako.
Kada su UN sastavljale prvu Međunarodnu konvenciju o građanskim i političkim pravima 1947. godine, prvi nacrt je sadržao zabranu eksplicitnog pozivanja na nasilje. Francuska, Sovjetski Savez i Poljska predložile su da se tome doda i zabrana govora mržnje. Većina zapadnih demokratija, kao UK, Švedska, Australija i Danska protivila se ubacivanju ovog ograničenja slobode govora, a Eleonor Ruzvelt (ne preveliki liberal) je klauzulu nazvala "izuzetno opasnom". Ali većina u UN nije imala razumevanja za njihove argumente. Predstavnik Saudijske Arabije je procenio da je zapadnjačka "vera u inteligenciju ljudi malo preterana". Tako je zabranu govora mržnje u međunarodno pravo uveo skup totalitarnih komunističkih zemalja i diktatura trećeg sveta.

Pola veka kasnije, cenzuru "govora mržnje" i dalje promovišu oni koji, kao nekada predstavnik Saudijske Arabije misle da su prosvećeniji od ostalih -- samo što oni sada sebe nazivaju liberalima.

1 comment:

tiki said...

Cenzorke na "Bljak 9X " su očiti primer Knojevske predanosti i Marcuseovog poimanja oslobađajuće tolerancije
“Oslobađajuća tolerancija označava netolerantnost prema pokretima s desnice, a tolerantnost prema pokretima s ljevice”.A revne udbašice zahtevaju ban za svakog ko ne podpada pod "trockističko filošehitsko feminističko anti-Amfilohijevski" napredno tolerantni svetonazor