Pages

25 May 2010

Naprednjačka stimulacija

Jorganka Tabaković
Drastičan pad srpske valute u prethodnom periodu odraz je stanja jedne neodgovorne i površne vlasti.

Taman kad sam se uplašio da se slažem sa Jorgovankom rekla je:

Da hoće, NBS bi mogla da natera poslovne banke da plasiraju novac u privredu. Neka se banke slobodno obezbede putem hipoteka i na sličan način, (npr. tvrdim obećanjima) ali neka pomognu oživljavanje proizvodnje. ...NBS ima načina da ih uslovi...

Kako je krenulo kada Naprednjaci pobede hapsiće bankare.

1 comment:

YoKey said...

npr. tvrdim obećanjima ahahhahahahahaha!