Pages

30 September 2009

Protivporeska paranoja

Monumentalna fraza:

"protivporeska paranoja koja vodi do nedovoljnih javnih ulaganja i hroničnih budžetskih deficita..."

Ne, nije Katić nego Jeffrey Sachs. Neprijatnost koju osećamo kada nas poreznici udare po džepu je dakle paranoja, još malo pa bolest. A normalno, zdravo psihičko stanje, valjda sledi iz toga, je kada volimo što nam poreznici uzimaju pare. Kada poreskoj inspekciji otvaramo vrata sa osmehom na licu, jer se iskreno radujemo kada nam političari uzimaju zarađeno.

U istoj rečenici od Sachsa saznajemo i šta je uzrok budžetskih deficita. Deficit više nije kada država troši preko onoga što ima. Sada je definicija obrnuta -- budžetski deficit je kad poreski obveznici ne plaćaju dovoljno da bi pokrili državnu potrošnju. Odgovornost za deficit je na nama, poreskim obveznicima.

No comments: