Pages

14 August 2009

Legalna pljačka

To je vrlo važan termin u političkoj ekonomiji. Smislio ga je Frederic Bastiat, francuski ekonomista i novinar, u 19. veku. Njegova kratka knjiga "Zakon", gde objašnjava šta je legalna pljačka prevedena je na srpski, a na ovoj stranici se taj prevod može besplatno skinuti.

Povodom afere sa dodelom stanova vladinim službenicima sam u komentarima na raznim mestima video nešto slično ovom terminu. Ljudi su i bez Bastiata shvatli da tehnička legalnost ne menja suštinu pljačke. Vlada je na sednici donela uredbu da sama sebi i svojim ljudima dodeli stanove za koje su drugi platili. Školski primer legalne pljačke.

1 comment:

perica said...

Pljačka je osnovna aktivnost političke klase. Bastija je pamflet "Zakon" (ili "Država") objavio 1850. godine. Obavezna literatura!
Bastija definiše dva oblika pljačke: "glupa pohlepa i lažna filantropija". Glupa pohlepa su "carine, subvencije, garantovani profit" a lažna filantropija su "garantovana radna mesta, pravo na pomoć, narodne škole, progresivno oporezivanje, bespovratni kredit i javni radovi". Monopolizam i Socijalizam su legalizovana pljačka, Bastija naglašava - legalna ali ne legitimna.
Pravda ima precizne granice ali je čovekoljublje bezgranično i vlast može beskrajno da raste kada joj to postane funkcija. Posledica je etatizam zasnovan na trostrukoj hipotezi: ljudi su potpuno pasivni, zakon je svemoćan a zakonodavac nepogrešiv. Odnos između naroda i zakonodavca postaje sličan odnosu između "grnčara i gline". Bastija kaže: "Ne odričem nikome pravo da zamišlja nove društvene sisteme, da ih objavi, da ih zagovara i da ih isproba na svojoj koži, o sopstvenom trošku i na sopstveni rizik. Ali odričem pravo da se ovi planovi nameću zakonima koji se nasilno sprovode i da nas prisiljava da troškove toga platimo porezima."