Pages

21 July 2009

Jelašić u Wall Street Journalu

Ovde.

8 comments:

perica said...
This comment has been removed by the author.
perica said...

Jelašić ne nudi nikakav "novi model rasta", jer sa svog položaja i ne može da ponudi ništa što bi moglo da dovede do rasta, pogotovo - održivog rasta.
Penziona reforma
Dok su sadašnji penzioneri radili, uzimano im je nemilice, obećavana pristojna penzija, a sad im država kaže: "potrošili smo pa morate da stegnete kaiš!" E neće moći, nego će država da prodaje svoju imovinu (nikako ne ono što ide u restituciju!) i da redovno izmiruje svoje preuzete i dospele obaveze odnosno legitimno i legalno stečena prava penzionera. To što je državni aparat u buli nije valjan razlog da se pljačkaju penzioneri. Država može da prekine uzimanje od građana za obavezno penziono osiguranje i da ostavi tržištu odnosno slobodnoj saradnji da ponudi usluge penzionog osiguranja, a stečena prava građana odnosno svoje dospele obaveze da izmiri prodajom svoje imovine.
Zdravstvo i školstvo
Tu se delimično opet radi o legitimno i legalno stečenim pravima građana, kao i u slučaju penzija - decenijama im je uzimano za zdravstvo i školstvo. Opet, država ne može kad zapadne u bulu da kaže: "puj pike ne važi se što smo vam uzimali, sad ćemo da štedimo!" Kako će sa svojima (lekarima i profesorima) da se nagodi, to građane ne zanima. Građani su PLATILI svoje zdravstveno osiguranje i obrazovanje svoje dece dok su radili, i nema nikakvog načina da im se sad te usluge uskrate a da to ne bude pljačka. Država može da prepusti obezbeđenje medicinskih i obrazovnih usluga tržišnim mehanizmima slobodne saradnje, da prekine uzimanje od građana na ime zdravstva i školstva, ali svoje dospele obaveze mora da izmiri. U suprotnom, to je pljačka.
Normalna država blagostanja
Put ka normalnoj državi popločan je prodajom državnih firmi i ukidanjem državnih organa: javnih i komunalnih preduzeća, agencija, instituta, univerziteta, ministarstava itd. Nema hokus-pokusa kojim ovo može da se zaobiđe. Dakle, država mora da bude na živo sečena. Sama država to NEĆE uraditi. Nikada. Političke partije čija rukovodstva rade na tome da se uglave u državu takođe nemaju ni najmanje interesa da se time bave. Vivisekcija države mora da se obavi spolja, izvan državnog aparata i političkog sistema.
Efikasniji poreski sistem
Drugim rečima: "kriza je, mora više para da se uzme od građana!" Trenutna potvrda onoga što sam napisao u prethodnom pasusu - država neće sama sebe da smanji. Državni aparat nije neka mistična altruistička sila nego grupa građana koja parazitski živi na grbači ostalih građana. Naravno da će upotrebiti sva sredstva koja su im na raspolaganju da svoj položaj održe ako ne i poboljšaju. A na raspolaganju im je monopol sile. Potpuno je suludo očekivati da će ta grupa da odluči da gladuje da bismo se svi zajedno izvukli iz bule. Takva odluka iz države neće doći.
Kurs dinara
Još jedna poluga nasilja državnog aparata nad građanima, još jedan mehanizam pljačke. Nema alternative ukidanju nacionalne valute. I opet nešto što državni aparat nikada neće uraditi.
Sve što Jelašić može, to je da se jada što ne postoji alhemija kojom će pljačka da dovede do blagostanja. To nije "novi model rasta". To je put u ropstvo.

Marko Paunović said...

perice,

Ne mozes od guvernera bilo koje centralne banke da ocekujes da kaze tako nesto, cak i da to misli.

Ja mislim da je intervju odlican.

perica said...

Guverner centralne banke je by definition loš momak, hulja, neprijatelj. On je glavni izvršilac zločina nasilnog ograničavanja slobode trgovine. Preko nametanja monopolske kontrole medijuma razmene ("nacionalne valute") omogućava se državna kontrola svih produktivnih aktivnosti, konfiskacija privatnog bogatstva ("porez") i inflatorna pljačka kao skriveni porez.
Kako njegov intervju može da bude odličan? Svakome je jasno da su Jelašićevi predlozi na dugi rok potpuno nesprovodivi u državi kakva jeste - USA included. Sve što može od države da se očekuje je kratkoročno fingiranje reformi ka slobodnom tržištu. Kako može da bude odličan intervju u kome hulja priča o povećanju poreskih prihoda!?

nagnatron said...

Ja mislim da je ovo njegov tekst a ne intervju. Odličan je i veoma me podseća na predavanje koje je relativno skoro održao na Fakultetu organizacionih nauka.

Nisu mi jasni pericini komentari. Guverner ima prilično ograničenu sferu delovanja i do sada je u okviru nje operisao prilično dobro. Za mene je najvažnije to što mi se čini da ne popušta pred populističkim zahtevima.

perica said...

Ako vam je dobro ... onda ništa!

nagnatron said...

Jel' to beše mantra Peščanika?

perica said...

Valjda.