Pages

21 May 2009

Studija uticaja

Opisaću jedan vrlo specifičan problem sa kojim se suočavaju ljudi koji žele nešto da grade u Srbiji.

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu se propisuje obaveza izrade posebne studije kod izgradnje objekata koji mogu imati negativne efekte na životnu sredinu, odnosno precizira se šta tačno studija o uticaju na životnu sredinu mora da sadrži, ko može da je piše, kako se donosi i slično. Članom 5 se propisuje da Vlada donosi uredbu koja tačno navodi za koje objekte mora da se radi studija, kao i za koje objekte može da se traži izrada studije.

Vlada je takvu uredbu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja) i donela. Recimo, za nuklearnu elektranu mora da se radi studija, a za neko industrijsko postrojenje može da se traži, ali ne mora.

Sve je ovo naravno preterano komplikovano, ali nije poenta u tome.

Poenta je da, čak i ako se to što želite da gradite ne nalazi ni na spisku projekata za koje mora da se radi studija, ni na spisku projekata za koje može da se traži izrada studije, sve jedno morate da se obraćate opštini, kako bi vam službenik rekao da ne morate da radite studiju.

Dakle, nije dovoljno to što zakonom nije predviđena obaveza da se radi studija, već mora neki činovnik da vam lupi pečat da ste dobro pročitali zakon.

1 comment:

ppavlovic said...

Ne znam koliko to veze ima sa ovim zakonom, ali sam ja prilikom predaje projekta za izgradnju porodicne kuce namerno izostavio kotlarnicu iz projekta, tj. zovem je "ostava". Arhitekta mi kaze da sam je nazvao kotlarnica, onda bi vrsili procenu uticaja iste na zivotnu sredinu pa bi to zahtevalo jos dodatnih procedura.