Pages

18 December 2008

Zašto se svima čini da je svuda gužva?

Slaviša je u prethodnom postu preneo zanimljive podatke o gustini stanovništva na Zemlji, koji govore da je Zemlja veoma retko naseljena. Ko ne veruje, neka pogleda ovde. Radi se o zanimljivoj ideji da se fotografiše svaka tačka na kojoj se presecaju uporednici i meridijani (oslona tačka, ako me sećanje ne vara). Navodno, takvih tačaka na kopnu ima 10.766. Ako na sajtu pogledate malo fotografije tačaka koje su do sada slikane, videćete da skoro ni na jednoj nema žive duše.

Postavlja se onda pitanje - zašto se nama čini da je Zemlja tako gusto naseljena? Odgovor je - pa zato što se velika većina nas kreće samo tamo gde ima ljudi.

Mi se, prosto, krećemo samo po gradovima, dakle po mestima gde je gustina ljudi daleko najveća. Samim tim, stičemo pogrešnu predstavu o tome koliki deo Zemljine površine je potpuno nenaseljen, iako je naseljiv.

No comments: