Pages

25 July 2008

Bezbednost na radu

Iz maila koji sam jutros dobio:

Poštovani,


Podsećamo Vas o odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS br. 101/05). Ovim zakonom predviđeno je da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

S' obzirom da je kaznena politika, u slučaju nepoštovanja ovog Zakona, veoma stroga i predviđa krivičnu odgovornost poslodavca, privremenu zabranu rada kao i novčane kazne, želim da Vas podsetim da uvek možete da računate na nas kao Vašeg sigurnog i pouzdanog partnera.

Ja predstavljam specijalizovanu licenciranu firmu za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, čije su usluge primenom Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu neophodne svakom pravnom licu i preduzeću koje posluje na teritoriji Srbije. U mogućnosti smo da vam ponudimo pun servis usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to:

- Izradu Akta o proceni rizika za sva realna mesta u radnoj okolini

- Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

- Edukaciju i testiranje zaposlenih iz BZR

- Mesečno servisiranje - Lice za bezbednost

- Obuka za polaganje stručnog ispita iz BZR


Da li me to neko zeza, ili je to stvarno tako, znaću tek pošto pogledam zakon. Mada, deluje sasvim logično pošto velike opasnosti vrebaju na svakom koraku! Bez Akta o proceni rizika možda ne primetim prag između kancelarija, pa se sapletem, pa povredim nogu, a to onda ide na trošak Fonda za zdravstveno osiguranje.

15 comments:

Slobodan said...

Niko te ne zeza, zaista je tako...

andreas breme said...

Marko, akt o proceni rizika na radnom mestu jeste obavezan, kazne su visoke. sve vise firmi (ove ozbiljnije su to vec uradile) to radi iako je cena oko 8-9 000 din po zaposlenom pa navise, jer su kazne mnogo vece. nisam bas u detalje upucen u to iako saradjujem sa nekoliko takvih firmi.

nakon procene bezbednosti obavezno je i osiguranje od nezgode za sve zaposlene (iako nije odredjena visina kazne za nepostovanje te odredbe). to vec bolje poznajem i tu premije osiguranja nisu velike, od 1000 din pa navise po zaposlenom, zavisi od osiguravajuce kuce i od kvaliteta polise osiguranja.

moguce je da taj koji se tebi obratio naplacuje vise od proseka, ako ti bude trebao savet preko koga da radis procenu rizika, obrati se ivanu a on ce te uputiti na mene.

andreas breme said...

(IZVOD IZ ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU)
XI. KAZNENE ODREDBE
Član 69.
Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

1) ako zaposlenom ne obezbedi rad na radnom mestu i u radnoj okolini na/i u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu (član 9. stav 1);
2) ako prilikom organizovanja rada i radnog procesa ne obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i ako za njihovu primenu ne obezbedi potrebna finansijska sredstva (član 11. stav 1);
3) ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada (član 13. st. 1. i 2);
.
.
12) ako na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada ne obezbedi u skladu sa ovim zakonom propisane lekarske preglede zaposlenih (član 15. stav 1. tačka 8);

........................
Član 13.
Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini propisuje ministar nadležan za rad.

.........................
Član 53.
Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.
Finansijska sredstva za osiguranje iz stava 1. ovog člana padaju na teret poslodavca, a određuju se u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom na radnom mestu i radnoj okolini.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenih uređuju se zakonom.

Marko Paunović said...

I to se odnosi na sve - kako na podzemnu eksploataciju uglja, tako i na advokatsku kancelariju?

Pingvin said...

Koliko je meni poznato, važi za sve poslodavce bez obzira na delatnost.

Marko Paunović said...

Super. Ko mi je kriv sto nisam hteo da studiram bezbednost na radu....

andreas breme said...

naravno da vazi za sve poslodavce, obavezni su i procena bezbednosti i osiguranje.

samo sto su razlicite premije osiguranja za razlicite profesije tj. rizike. tako ce osiguranje 3. kategorije rizika kostati znatno vise nego osiguranje 1. kategorije.

andreas breme said...

i to se ne studira nego se dobija licenca.

andreas breme said...

a kao sto rekoh tu razlicite firme rade razlicito kvalitetno i po razlicitim cenama...

Marko Paunović said...

Koliko ja znam, postoji Fakultet zastite na radu...

andreas breme said...

mozda, ali nije obavezan

andreas breme said...

UPUSTVO O
NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI

Odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), u okviru glave III Obaveze i odgovornosti poslodavca, utvrđena je obaveza poslodavca da izvrši procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini.

Procenu rizika poslodavac može da obavi samostalno, ako ima do deset zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit, u sledećim delatnostima:

1. trgovine
2. ugostiteljstva i turizma
3. zanatskih i ličnih usluga
4. finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga
5. obrazovanja, nauke i informacija
6. zdravstvene i socijalne zaštite
7. u stambeno-komunalnim delatnostima.

Izuzev u gore navedenom slučaju, svi poslodavci koji žele da procenu obave sami moraju za te poslove ovlastiti zaposlenog sa položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac može da angažuje pravno lice odnosno preduzetnika sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za vršenje procene rizika ako ne želi ili nema mogućnosti da procenu obavi sam.

Postupak procene rizika pokreće se odlukom poslodavca o pokretanju postupka procene rizika ( član 17. i 18. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, "Sl. glasnik RS", br. 72/2006).

Navedenom odlukom poslodavac određuje jedno ili više lica odgovornih za sprovođenje postupka procene rizika u skladu sa Pravilnikom.
Odgovorna lica su stručna lica sa položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje poslodavac određuje iz reda svojih zaposlenih.

Aleksandar said...

Izradu Akta o proceni rizika ovde u Kragujevcu naplaćuju od 2.000 (dve hiljade) € pa naviše, a može da ga uradi samo lice sa licencom (koje je položilo državni ispit za bezbednost na radu).
Mada, u državi Srbiji je bitno da imaš taj akt, ali da bi to stvarno funkcionisalo akt mora da bude veoma detaljan. Ja recimo nisam primetio da se nešto specijalno tretiraju zaposleni koji rade za računarom. Uglavnom se priča svodi na „kupi rukavice, šlemove i čizme za fizikalce, a ovi ostali, ko ih j...“

Stanko said...

Mili resorni ministar je najavio pojacane kontrole od septembra. Verovatno zbog velikog broja poginulih i povredjenih na gradilistima. Sasvim moguce da ce poceti da kaznjavaju. U Novom SAdu cene su od nekih 7000-8000 pa do 25 000 po radnom mestu. To za 25000 zaista i vredi toliko jer maksimalno profi odrade.
Aleksandre, u svom poslednjem postu si rekao da akt moze da uradi samo lice sa polozenom licencom. To nije tacno. Za one slucajeve gde je zaposleno manje od 10 radnika i ako pripadaju onoj grupi "ne proizvodnje" poslodavac moze da uradi sam ali pod uslovom da se zadovolji zakonski minimum kako taj akt treba da izgleda. Sto znaci da ja , kao sto i radim, mogu da napravim nekom malom preduzecu akt , predam direktoru i on potpise kao da ga je on uradio.

rk said...

U vezi ovog drzavnog ispita za bezbednost i zastitu na radu, na kojem se to fakultetu polaze?