Pages

24 May 2008

Tekelijanum

Vojvođanska vlada će potrošiti 430.000 evra na obnovu Tekelijanuma u Budimpešti. To je neka zgrada Srpske pravoslavne crkve koja ima biblioteku i par soba, koju obilaze ekskurzije iz Srbije, što naravno predstavlja važan istorijski spomenik za građane Vojvodine. Toliko bitan da vlada novcem poreskih obveznika direktno finansira SPC. Toliko o razdvajanju crkve od države.

Inače Tekelijanum je zadužbina dobrotvora Save Tekelije. Pitanje je zašto su ranije bogati ljudi ostavljali zadužbine i čini se više ulagali u dobrotvorne svrhe? Zašto imućniji Srbi danas ne rade nešto slično? Da li su Srbi koji su živeli pre 100 ili 200 godina bili humaniji od savremenih Srba ili građana Srbije? Odgovor na ova pitanja je verovatno u rastu uloge države u društvu. Država danas uzima veći procenat imovine od svojih građana nego što je to bio slučaj pre sto godina. Pored toga, država danas ima mnogo veća ovlašćenja i preuzela je ulogu koju su ranije imali dobrotovori. Kao posledica rasta države, danas imućni ljudi sa pravom očekuju da ona, koja uzima veliki deo imovine građana, i vodi računa o siromašnima, o obrazovanju, o kulturi...

Država je prvo verovatno onemogućila naslednike Save Tekelije da očuvaju i nadograde njegovu zadužbinu, da bi danas svojom ekonomskom i socijalnom politikom demotivisala nove dobrotvore. Kad sledeći put vojvođanski političari pitaju "Di su naši novci?" građani Vojvodine bi trebalo da ih zamole da im objasne koliko će od tog novca dobiti svaki Vojvođanin. I to u kešu, a ne kroz obnovu imovine SPC.

4 comments:

SR said...

Tekelijanum je značajan spomenik kulture, a normalno je da država održava takve spomenike. To što se nalazi u Budimpešti i svojina je SPC, sporedno je.

andreas breme said...

"Pitanje je zašto su ranije bogati ljudi ostavljali zadužbine i čini se više ulagali u dobrotvorne svrhe? Zašto imućniji Srbi danas ne rade nešto slično? Da li su Srbi koji su živeli pre 100 ili 200 godina bili humaniji od savremenih Srba ili građana Srbije? Odgovor na ova pitanja je verovatno u rastu uloge države u društvu."

Da, to je veoma interesantno pitanje ali sam ubedjen da odgovor nije tako jednostavan.

Lazar Antonić said...

Sr, to koliko je nešto značajno je diskutabilno. Činjenica da je ovaj "spomenik" u vlasništvu SPC je veoma bitna jer bi se od svakog vlasnika očekivalo da održava svoju imovinu. Neka poklone zgradu Izvršnom veću kada već ne mogu da je izdržavaju.

Ovako imaju baš simpatičan aranžman. Voleo bih da vlada renovira i moju vikendicu.

Lazar Antonić said...

Andreas, da li imate možda bolji odgovor? Ova situacija nije karakteristična samo za Srbiju.U Americi je ranije bilo mnogo više zadužbina Carnegie, Rockfeller...

Od pre par godina Bill Gates i Warren Buffet vade prosek. Menjaju i praksu, do sada se imovina zaveštavala posle smrti dok oni žele da urade nešto veliko i za života.

Bill Gates i Warren Buffet su inače veliki liberali ali u američkom smislu, odnosno socijaldemokrate. Zalažu se za povećanje poreza bogatima, ali se takođe bore i za slobodnu trogvinu (microsoft i antitrust). Ustvari, kada imate novca koliko oni imaju nemate izbora i verovatno morate da se zalažete za veću redistribuciju. Raditi suprotno je loš PR.

Inače, gledao sam Opru pre par godina gde je gost bila unuka Warren Buffeta koja je radila kao spremačica po kućama. Oprah se čudila ali joj je devojka rekla da joj je deda platio fakultet, tako da sada ne mora da otplaćuje kredite, na čemu mu je jako zahvalna.

I Bill Gates kaže da će deci da ostavi po svega nekoliko miliona dolara. Stipsa :)