Pages

05 June 2007

Plivajući kurs

Da ne bude da se samo bunimo.

Narodna banka Srbije (doduše, krajnje vreme je da se ovo "Narodna" pretvori u Centralna, Glavna ili nešto drugo. "Narodne" su u Kini i na Kubi. U Frankfurtu je Centralna, u Londonu je Banka Engleske.)

Dobro, Narodna banka Srbije je, malo po malo, liberalizovala kurs dinara i sada se potpuno povlači sa međubankarskog tržišta. Prošlog leta, kada je dinar usled priliva deviza rastao, izvoznici i ostali koji prihoduju devize su tražili od NBS da uradi nešto. Od sada neće moći to da traže, jer se NBS već ogradila od intervencija na deviznom tržištu. Ona sa kursom nema ništa.

Kažu da je ipak ostavljena mala rezerva -- moguće je da će NBS intervenisati ako je "ugrožena platnobilansna pozicija", (što bi značilo sprečavanje preterang rasta dinara), ili ako kurs "utiče na cene" (to bi bilo sprečavanje preteranog pada). Videćemo šta će to u praksi značiti, ali nadam se da neće mnogo.

1 comment:

Marko Paunović said...

To "narodna" mene odavno buni.... Da li to znaci National ili People's? Isto se odnosi i na pozoriste, muzej, biblioteku.